วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประโยชน์ของหญ้าแฝก


1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
2. แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน
3. ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า
4. ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน
5. ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่
6.  เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน
7. รักษาความชื้นในดิน
8. ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น
9. ทำให้ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี
10. เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น